Propozície

Hlavný organizátor:
OZ DANUBE RUNNERS, Miestny Úrad Čunovo

Názov podujatia:
ČUNOVSKÝ BEH 2017 –
4. ročník

Miesto a dátum konania:
obec Čunovo,  sobota  7. októbra 2017 o 10.30 hod.

Disciplína:
7,0 km
beh obcou Čunovo a okolitými lužnými lesmi, asfaltové a lesné cesty.

Prezentácia:
7.10.2017 od 08:00 hod. do 10:00 hod. pred miestnym úradom v Čunove

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

08:30 – 10:00 hod.            Prezentácia bežcov, výdaj štartových balíčkov (výdaj štartových balíčkov bude aj v predajni SANASPORT, Záhradnícka 62, Bratislava v čase 4 – 6.10.2017.

10:10 hod.                         Oficiálna rozcvička pod vedením trénera
10:30 hod.                         Štart preteku ČUNOVSKÝ BEH 2017
11:45 hod.                         Vyhodnotenie výsledkov

Technické zázemie:

WC, šatne a úschovňa v priestoroch miestneho úradu.

Účastnícky limit: 200 bežcov

Časový limit: 80 minút

Kategórie:  M-muži do 40 rokov, M40 – muži nad 40 rokov, Ž-ženy do 40 rokov, Ž40 – ženy nad 40 rokov, najrýchlejší Čunovčan, najrýchlejšia Čunovčanka.

Prihlasovanie, registrácia bežcov:

– online na stránke podujatia www.cunovskybeh.sk

bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení  štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia, ktorá je 200 bežcov.

Ihneď po vyplnení registračného formulára obdržíte informačný mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.

Štartovné:
9€ – je potrebné uhradiť najneskôr do 20.09.2017. (pri doregistrácii spustenej 21.09. odpurúčame platbu zrealizovať ihneď.)

V prípade neuhradenej platby v stanovenom termíne, bude Vaša registrácia stornovaná a uvoľnená inému záujemcovi.

Platba štartovného:

IBAN SK53 8330 0000 0021 0125 8341

Pri platbe poprosíme do poznámky uviesť meno bežca a variabilný symbol, ktorý Vám systém vygeneruje a zašle na zadanú emailovú adresu.

Štartovný balíček obsahuje:

– štartovné číslo, čip na meranie času

– občerstvenie na trase a v cieli behu

– účastnícku medailu

– kupón na občerstvenie v cieľovej zóne

– zľavové poukazy od partnerov behu

Oznámenie neúčasti :

zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 15.9.2017 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

Výmena bežca:

V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne na info@cunovskybeh.sk najneskôr do 1.10.2017 Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Meranie časov a výsledky:

Meranie zabezpečuje časomiera sunbell.sk
Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke www.cunovskybeh.sk a následne aj na facebooku. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:

V každej kategórií budú odmenení prví 3 bežci. Dostanú dary od sponzorov a partnerov podujatia.

Poistenie:

Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená v priestore štartu a cieľa.

 Upozornenia pre pretekárov:

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

 * Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciach.